INFORMACIJOS TILTAS:

BIBLIOTEKA – UNIVERSITETAS – STUDENTAS (BUS)

Biblioteka yra aktyvi studijų proceso dalyvė. Reaguodama į augančius akademinės bendruomenės poreikius ir kintančią aplinką, siekia pagelbėti mokslinės informacijos paieškoje, tinkamai nukreipiant į universitete ir už jo ribų esamus informacijos išteklius.

Nuo 2008 metų vykdomo projekto tikslas – palengvinti studentų integraciją į mokslinę aplinką, padėti lengviau orientuotis mokslinės informacijos gausoje.
Įgyvendinant projekto tikslą, aktyvuojami dėstytojų rekomenduojamos literatūros sąrašai, pateikiant nuorodas į leidinių saugojimo vietas bei el. išteklius. Taip pat suteikiama galimybė peržiūrėti dėstytojų rekomenduojamų leidinių viršelius ir turinius, paskaityti dalį leidinio GoogleBooks sistemoje, įvertinti leidinį pagal jo naudą studijoms.

Studentai plačiau informuojami apie studijoms reikalingos medžiagos prieigos galimybes bibliotekoje ir už jos ribų, skatinami naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, ieškant studijoms reikalingų informacijos išteklių.

ŠIUO METU PRISTATOMI DĖSTYTOJŲ REKOMENDUOJAMI INFORMACIJOS IŠTEKLIAI VISŲ FAKULTETŲ, VISŲ STUDIJŲ FORMŲ STUDENTAMS.

Projekto koordinatoriai

Techniniams klausimams:
Viktor Pozlevič
El. paštas: automatizacija@vgtu.lt
tel. (8-5) 274 49 00

Organizaciniams klausimams:
Liana Dijokienė
El. paštas: abonementas@vgtu.lt
tel. (8-5) 274 49 00


Aukštyn | « Grįžti