Naujai gauti leidiniai


Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas mokslo darbo ataskaita / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; vadovas: Artūras Kilikevičius. Vilnius, 2014. 1 kompakt. diskas.

Leidinį galima rasti: 


Istorinių mūrinių pastatų Subačiaus g. 83 mūro mechaninių savybių analizė ir mūro elgsenos vertinimo modelio sukūrimas mokslo darbo ataskaita / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; vadovas: Juozas Valivonis. Vilnius, 2014. 1 kompakt. diskas.

Leidinį galima rasti: 


Bakterijos, kaip kietos dalelės, sąveikos skaitinis modeliavimas, įvertinant tampriai plastinę sąveiką su paviršiumi mokslo darbo ataskaita / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; vadovas: Rimantas Kačianauskas. Vilnius, 2015. 12, [37] lap. :

Leidinį galima rasti: 


Lietuvos Respublikos globalinės padeties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimo ir kalibravimo, mokslo tiriamųjų darbų bei plėtros paslaugos mokslo darbo ataskaita / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Geodezijos institutas. Vilnius, 2014. 1 kompakt. diskas.

Leidinį galima rasti: 


Lietuvos Respublikos globalinės padeties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) techninės įrangos komponentų tikrinimo ir kalibravimo, mokslo tiriamųjų darbų bei plėtros paslaugos mokslo darbo ataskaita / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aplinkos inžinerijos fakultetas. Geodezijos institutas. Vilnius, 2014. 1 kompakt. diskas.

Leidinį galima rasti: 


Surenkamų gelžbetoninių rygelių atraminės zonos su išpjova elgsenos analizė ir armavimo modelio sukūrimas mokslo darbo ataskaita / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; vadovas: Juozas Valivonis. Vilnius, 2014. 1 kompakt. diskas.

Leidinį galima rasti: 


Greitai kietėjančių hidraulinių rišiklių panaudojimo automobilių kelių gruntams stiprinti taikymo modelis mokslo darbo ataskaita / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; vadovas: Viktoras Vorobjovas. Vilnius, 2015. 43 lap. :

Leidinį galima rasti: 


Betono užpildų šarminio reaktyvumo tyrimas mokslo darbo ataskaita / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; vadovas: Gintautas Skripkiūnas. Vilnius, 2014. 25 lap. :

Leidinį galima rasti: 


Sluoksniuotųjų išorinių sienų kabamojo apdailinio-apsauginio mūro sluoksnio tvirtinimo įtempių būvio analizė mokslo darbo ataskaita / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; vadovas: Bronius Jonaitis. Vilnius, 2015. 19 lap. :

Leidinį galima rasti: 


Skulptūros darbams tinkamų mišinių tyrimas mokslo darbo ataskaita / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; vadovas: Gintautas Skripkiūnas. Vilnius, 2014. 9 lap. :

Leidinį galima rasti: 

  1 2 3 4 5  ...   
Aukštyn | « Grįžti