Knygos Knygos, e-knygos:


Vėdinimas : vadovėlis / Egidijus Juodis ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : 2009. 397 p. : ISBN: 9789955283706

Leidinį galima rasti:
Įvertinimas:
ivertinimasivertinimasivertinims

Achieving the desired indoor climate : energy efficiency aspects of system design / Per Erik Nilsson, editor. Lund : 2003. 762 p. įv. pag. : ISBN: 9144032358

Leidinį galima rasti:
Įvertinimas:
ivertinimasivertinimasivertinims

ASHRAE handbook CD + the complete set of I-P and SI editions with supplemental and interactive features / supported by ASHRAE Research. Atlanta (Ga.) : 2006-2009. 2 kompakt. diskai. ISBN: 9781933742571

Leidinį galima rasti:
Įvertinimas:
ivertinimasivertinimasivertinims

Statybinė klimatologija : RSN 156-94 : respublikinės statybos normos : oficialusis leidinys / Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerija. Vilnius : 1995. 136 p.

Leidinį galima rasti:
Įvertinimas:
ivertinimasivertinimasivertinims

Techniniai ir normatyviniai dokumentai. Teisiniai dokumentai:
STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika (NEGALIOJA nuo 2013-12-18)

Įvertinimas:
ivertinimasivertinimasivertinimsivertinimasivertinimas

Kiti el. ištekliai:

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
Įvertinimas:
ivertinimsivertinimasivertinimas


HN 69:2003 „ŠILUMINIS KOMFORTAS IR PAKANKAMA ŠILUMINĖ APLINKA DARBO PATALPOSE. PARAMETRŲ NORMINĖS VERTĖS IR MATAVIMO REIKALAVIMAI“
Įvertinimas:
ivertinimsivertinimasivertinimas


STR 2.01.03:2009 „STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŠILUMINIŲ TECHNINIŲ DYDŽIŲ PROJEKTINĖS VERTĖS“
Įvertinimas:
ivertinimsivertinimasivertinimas


STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ (Žr. Priedai).
Įvertinimas:
ivertinimsivertinimasivertinimas
Aukštyn | « Grįžti