Knygos Knygos, e-knygos:


Pastato šildymo sistemos projektavimas : metodikos nurodymai / Jolanta Čiuprinskienė, Kęstutis Čiuprinskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Šildymo ir vėdinimo katedra. Vilnius : 2006. 99 p. : ISBN: 9986058406

Leidinį galima rasti:
Įvertinimas:
ivertinimasivertinimasivertinims

Pastatų šildymo sistemos ir jų įranga : žinynas / Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ; [Aleksandras Gluosnis]. Kaunas : 2004. 244 p. : ISBN: 9955098074

Leidinį galima rasti:
Įvertinimas:
ivertinimasivertinimasivertinims

Control systems for heating, ventilating and air conditioning / Roger W. Haines, Douglas C. Hittle. New York (N.Y.) : 2006. ix, 366 p. : ISBN: 0387305211

Leidinį galima rasti:
Įvertinimas:
ivertinimasivertinimasivertinims

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas : mokymo priemonė / D. Gutauskaitė. Kaunas : Technologija, 1992. 47 p.

Leidinį galima rasti:
Įvertinimas:
ivertinimasivertinimasivertinims

Periodiniai leidiniai, straipsniai:
ASHRAE transactions / American society of heating, refrigerating and air-conditioning engineers. Atlanta : ASHRAE, 2001

Leidinį galima rasti:
Įvertinimas:
ivertinimsivertinimsivertinimasivertinimas

Techniniai ir normatyviniai dokumentai. Teisiniai dokumentai:
Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas"

Įvertinimas:
ivertinimasivertinimasivertinimsivertinimasivertinimas

Kiti el. ištekliai:

STR 2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas."
Įvertinimas:
ivertinimsivertinimasivertinimas


STR 2.01:01(6):2008 "Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas"
Įvertinimas:
ivertinimsivertinimasivertinimas
Aukštyn | « Grįžti